Enstitümüz Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programı Açıldı

Enstitümüz Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programı Açıldı

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde “Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Program Açma” teklifi Yükseköğretim Yürütme Kurulu 09.12.2020 tarihli toplantısında 25.12.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı dikkate alınarak, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 4. ve 7. maddeleri, 3843 sayılı Kanun'un 14. Maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca açılmasına karar vermiştir.

  • Yayımlama Tarihi: 28 Aralık,2020
Görüntülenme Sayısı: 133