Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne bağlı olan Zootekni Anabilim Dalı’nda 5 öğretim üyesi bulunmaktadır. Yüksek lisans ve doktora programlarında Zootekni Anabilim Dalı’ndan mezun olan öğrenciler, akademik alanda, kamuda ve özel sektörde yaygın çalışma ortamı bulmaktadır. Zootekni Anabilim Dalı’nda hayvansal üretimin devamlılığının yanı sıra, hayvan yetiştirme, hayvan besleme, yapılan bilimsel çalışmalardan elde edilen verilerin analiz edilip değerlendirilmesi konusunda alanlarında uzmanlaşmış elemanlar yetiştirilmektedir. Zootekni Bölümü Lisans Programını tamamlayan Zooteknist’lerin yanı sıra alan dışı lisans mezunları Zootekni Yüksek Lisans ve Doktora Programları’nda eğitim görebilmektedirler. Zootekni Anabilim Dalı’nda yapılan tezler Uluslararası İndeksli dergilerde yayınlanma imkânı bulabilmektedir.