2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında lisans eğitim faaliyetlerine başlayan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılındaki öğrenci alımıyla aktif hâle gelmiştir.

Misyonumuz;

Bölümümüz, Türk dili ve edebiyatının dünya dil ve edebiyatları içindeki yeri, başlangıcından günümüze gelişimi ve eserlerinin değerlendirilmesi konularında uzmanlaşan; bir edebiyat eserinin hem yorumlayıcısı hem de yaratıcısı olabilecek; en az bir yabancı dil öğrenmiş; bilgisayar, bilişim ve bilgi teknolojilerini kullanabilen; uluslararası bilimsel standartları yakalama gayretinde olan; araştırma ve geliştirmeye önem veren; hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemiş; kültürlü, bilgili, nitelikli, özverili, saygılı, ahlaklı, çağdaş öğretmen ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Vizyonumuz;

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak Türk dil ve edebiyatının evrensel bilim, kültür ve sanata katkılarını araştırmayı ve disiplinler arası eğitimimizle özgün bir bölüm olmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca millet olma bilincimizin temelleri olan dil, kültür ve edebiyatımızı tarihî süreciyle inceleme, koruma, geliştirme, gelecek nesillere taşıma ve çağdaş dünyaya tanıtmayı görev olarak benimsemekteyiz.

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Çalışma Alanları

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, üniversitelerde "Türk Dili Okutmanı", "Araştırma Görevlisi" ve "Türk Dili Uzmanı" olarak çeşitli akademik alanlarda çalışma olanağına sahiptir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve TRT gibi devlet kuruluşlarıyla, basın ve reklam alanındaki özel kuruluşlarda iş imkânı bulabilmektedirler. Bunlara ilave olarak Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi almış bireyler; editör, redaktör, reklam metni yazarı, senarist, eleştirmen, köşe yazarı ve çeşitli kuruluşlar için halkla ilişkiler uzmanı olma imkânına da sahiptir. 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında hâlihazırda aktif olan bilim dalları ve bu bilim dallarındaki öğretim üyelerimiz şu şeklidedir: 

     1.Yeni Türk Dili Bilim Dalı

Doç. Dr. Nesrin GÜLLÜDAĞ (Bilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ADIGÜZEL

     2.Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı

Prof. Dr. Murat Ali KARAVELİOĞLU (Bilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ARI

Dr. Öğr. Üyesi Derya KARACA

     3.Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı

Prof. Dr. Himmet UÇ 

Dr. Öğr. Üyesi Nusret YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Abdulhakim TUĞLUK (Bilim Dalı Başkanı)

     4.Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ABALI (Bilim Dalı Başkanı)