Anabilim Dalımız, Hz. Peygamber’in vefatıyla ve dolayısıyla da vahyin inzalinin sona ermesiyle teşekkül eden ve tarihi süreçte her biri bağımsız bir ilmi disiplin haline gelen temel İslami ilimlere ait temel bilim dallarından meydana gelir. Anabilim Dalımıza bağlı yedi farklı bilim dalı bulunmaktadır. Bu bilim dalları; İslam'ın dünyaya bakışı ve hayat anlayışı çerçevesinde şekillenen itikadi, ahlaki, hukuki, felsefi, sosyal ve kültürel alanlarda on dört asırlık İslam kültürünü akademik bir anlayış ve analitik bir yöntemle inceler. İslam kültür mirasından, modern çağdaki bilgi ve teknolojik gelişmelerden yararlanarak insani ve dini sorunlara çağdaş çözümler üretmeye çalışır. Anabilim Dalımız akademisyenleri, kendi alanında evrensel bilim ilkelerini göz önünde bulundurarak akademik çalışmalarıyla insanlık yararına hizmet yapma, dini konularda toplumu aydınlatma ve yetkin ilahiyatçılar yetiştirme çabası içindedir. Belli başlı Bilim Dallarımız şunlardır; Tefsir, İslam Hukuku, Hadis, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Belagati. Anabilim Dalımız bünyesinde 1 Profesör, 3 Doçent, 11 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Doktor Öğretim Görevlisi bulunmaktadır.