Anabilim dalımız; Tarla bitkileri yetiştirme ve ıslahı konularında güncel bilgiler ve bu bilgileri uygulama yeteneği ile donatılmış, tarla bitkileri tarımının sorunlarına dinamik çözümler üretebilen, küreselleşen dünyada yüksek rekabet gücüne sahip, Ziraat Yüksek Mühendisleri ve Doktoralı bilim insanları yetiştirmek amacı ile kurulmuştur. Anabilim dalımız genelde dünya, özelde ülkemiz insanlarının ve hayvanlarının sağlıklı ve yeterli beslenmelerine katkıda bulunmak amacı ile Tarla Bitkileri’nin yüksek verim ve kaliteli ürün verecek şekilde yetiştirilme esaslarını ortaya koymak üzere, temel ve uygulamalı araştırmalar sürdürmek ve bu araştırmaların sonuçlarının üretici düzeyinde uygulanması için gereken çabayı göstermeyi kendine görev edinmiştir.