• Lisans eğitimini tamamlamış Ziraat Mühendislerinin Yüksek Lisans taleplerine cevap verebilmek,

• Bölümde görev yapmakta olan Araştırma Görevlilerine kendi alanlarında Yüksek Lisans ve Doktora yapma olanağı sunarak Ziraat Mühendisliği’nin Tarım Ekonomisi alanlarında uzmanlaşabilmelerini sağlayabilmek,

• Ana Bilim Dalında mevcut araştırma ve uygulama alt yapısını daha da geliştirmek, bölümün olanaklarını kullanarak Yüksek Lisans kapsamında bilimsel araştırmalar yapmak, bu çalışmaların sonuçlarını ulusal ve uluslararası yayınlarla tarım sektörünün bilgi ve yararına sunmak,

• Yüksek Lisans çalışmaları kapsamında Iğdır ili ve civarındaki Tarım Ekonomisi ile ilgili sorunların çözümüne bilimsel katkı sağlamaktır.

Çalışma Konuları

-Mikro ve makro tarım politikalarına ilişkin temel hedeflerin belirlenmesi,

-Uygulanmakta olan tarım politikalarının etkinliğinin saptanması ve geleceğe dönük önerilerde bulunulması,

-Tarımsal ürünlerin arz ve talebine ilişkin geleceğe dönük projeksiyonlar hazırlanması,-Tarımsal ve kırsal kalkınma projelerinin geliştirilmesi,

-Son tarım tekniklerinin üreticilere ulaştırılması için tarımsal yayım hizmetlerinin yerine getirilmesi,

-Çiftçi ve yayımcıların eğitimine yönelik ulusal ve uluslararası kurs programlarının düzenlenmesi,

-İşletmelerde verimlilik artışını sağlayıcı uygulamaların belirlenmesi,-Optimum işletme planlarının hazırlanması,-Ekolojik çevreye uygun işletme modellerinin geliştirilmesi,

-Tarımsal pazarlama araştırmaları yapılması,-Çiftçi örgütlenmesi (kooperatif, birlik, vb.) konularında uzmanlık ve öncülük yapılması,

-Risk ve belirsizliklere karşı stratejilerin (tarımsal sigorta, vd.) geliştirilmesi,-Tarım ürünleri maliyetlerinin belirlenmesi ve buna ilişkin yöntemlerin geliştirilmesi,-Tarımsal değer takdiri yöntemlerinin geliştirilmesi,

-Tarım ekonomisi faaliyet alanına giren konularda bilgisayar programlarının geliştirilmesi.