Program matematiğin tüm alanlarında genel bilgi sağlama, matematiksel problemleri çözme yeteneklerini geliştirme, uygun bilgi ve deneyimler kazandırma ve öğrenme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Matematik bilim dallarında, katkıda bulunabilen, yarışabilen, iyi eğitilmiş ve yüksek kaliteli bireyler yetiştirmektir. Geniş bir bilgiye sahip ve bu bilgi birikimini günlük hayatta uygulayabilen,  kritik düşünebilen ve problem çözebilen matematikçiler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bilimsel bilginin keşfi ve gelişimi yoluyla bölgenin ve ülkemizin teknolojik gelişimi için hizmette bulunmak hedeflenmektedir.