Günümüz koşulları için nitelikli gıda mühendisleri yetiştirilmesi için Temel Mühendislik, Ar-Ge ve Yönetimi, Gıda Üretim Teknolojisi, Tasarım-Planlama, Proses, Kalite Kontrolü, Gıda Mikrobiyolojisi, Hijyen-Sanitasyon, Gıda Muhafazası ve Ambalajlama gibi temel konulara dayalı bir eğitim-öğretim hedeflemektedir. Bu kapsamda hizmet vermeyi planlayan Anabilim Dalımız, çalıştığı ortamlarda bilimsel yöntemleri kullanan, yenilikçi, problem çözme niteliği gelişmiş ve girişimci Gıda mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Anabilim Dalımız gıda sektörüne güvenli, verimli ve başarılı eleman sağlama yanında, sektörde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik hizmet vermeyi de kendisine ilke edinmiştir.