Iğdır Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Anabilim Dalı alanında yetkin sanatçılar ve bilim adamları yetiştirmek için gerekli altyapıyı oluşturup, en yeni teknik donanımı ve en kaliteli malzemeleri öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin hizmetlerine sunarak toplumun aydınlanmasına katkıda bulunmayı amaçlamıştır. Yine Toplumun sanatsal ve kültürel düzeyinin gelişmesine katkıda bulunan, geleneksel kültürün özgün tasarımlarla bir araya getirilerek, eski ve yeni teknikleri farklı şekillerde yorumlayan, özgün, bilinçli, nitelikli, yaratıcı birer akademisyen adayı yetiştirmek temel hedeflerden biridir. Bu kapsamda kültürel ve sanatsal değerlerin korunmasına verdiği önemle öncülük eden bir eğitim programı düzenlenmiştir.  Tez ve Uzmanlık Alanı dışında kalan tüm dersler seçmelidir.  Öğrenciler, seçecekleri ders havuzundan kendini geliştirmek istedikleri Halı Kilim, Keçe, Motif, Yöresel El sanatları, Çinicilik gibi ana konularda ders secimi yapabilir, bu alanlarda kendilerini yetiştirebilirler.