Dosya Başlığı Yüklenen Tarih Dosya uzantısı
Lisansüstü Öğrenci Değerlendirme (Sınav) Formları
Yabancı Uyruklu Lisansüstü Öğrenci Başvuru Formu Yeni 22.07.2020 .doc
Bütünleştirilmiş Doktora Sınav Formu Yeni 27.03.2020 .xlsx
Doktora Programı Ön Değerlendirme Sonuçları Yeni 27.03.2020 .docx
Doktora Programı Yazılı Sınav Değerlendirme Formu Yeni 27.03.2020 .docx
Doktora Sınavı Değerlendirme Formu Yeni 27.03.2020 .xlsx
Tezli Yüksek Lisans Sınavı Değerlendirme Formu Yeni 27.03.2020 .xlsx
Tezsiz Yüksek Lisans Sınavı Değerlendirme Formu Yeni 27.03.2020 .xlsx
Yabancı Uyruklu Lisansüstü Sınav Sonuç Formu Yeni 27.03.2020 .xlsx
Öğretim Üyeleri İçin Dilekçe ve Formları
Başka Anabilim Dalından-Enstitüden Ders Aldırma Formu Yeni 27.03.2020 .docx
Öğretim Üyeleri İçin Ders Telafisi Bildirim Formu Yeni 27.03.2020 .doc
Ek-Ders Ücret Formu (Güncel) Yeni 21.04.2020 .xlsx
Eğitim Dönemi Dilekçe ve Formları
Danışman Tercih Formu Yeni 27.03.2020 .doc
Ders Kayıt Formu Yeni 27.03.2020 .doc
Ders Saydırma Muafiyet Dilekçesi Yeni 27.03.2020 .docx
İkinci Danışman Öneri Formu Yeni 27.03.2020 .doc
Lisansüstü Kesin Kayıt Beyannamesi Yeni 27.03.2020 .doc
Öğrenci Danışman Değişikliği İstem Dilekçesi Yeni 23.06.2020 .doc
Özel Öğrencilikte Alınan Derslerin Saydırılmasına ait Başvuru Dilekçesi Yeni 27.03.2020 .doc
Taahhütname Yeni 27.03.2020 .docx
Yüksek Lisans-Doktora Aday Başvuru Formu Yeni 27.03.2020 .doc
Yüksek Lisans-Doktora Seminer Formları
Katılım Listesi Yeni 27.03.2020 .doc
Seminer Değerlendirme Tutanağı Yeni 27.03.2020 .doc
Seminer Sunumu Yeni 27.03.2020 .doc
Yüksek Lisans Tez Önerisi-Tez Savunma Sınavı ile Jüri Dilekçe ve Formları
Tez Değerlendirme Formu Yeni 26.03.2020 .doc
Tez Savunma Jüri Ortak Raporu Yeni 21.07.2020 .doc
Tez Savunma Sınavı Juri Üyeleri Soru Kağıdı Yeni 27.03.2020 .docx
Tez Savunma Sınavı Katılım Listesi Yeni 27.03.2020 .doc
Juri Başkanı Tez Sav Sınavı Evrak Teslim Dilekçesi Yeni 27.03.2020 .docx
Tez Savunma Sınavı Tutanağı Yeni 27.03.2020 .docx
Yüksek Lisans - Doktora Tez Önerisi Formu Yeni 27.03.2020 .docx
Yüksek Lisans-Doktora Jüri Öneri Formu Yeni 27.03.2020 .doc
Doktora Tez-Tez Önerisi ve Yeterlik Formları
Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanağı Yeni 26.03.2020 .docx
Doktora Tez Savunma Sınavı Katılım Listesi Yeni 26.03.2020 .doc
Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağı Yeni 26.03.2020 .docx
Doktora Tezi Çalışma Raporu Savunma Tutanağı Yeni 26.03.2020 .docx
Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı Yeni 26.03.2020 .docx
Doktora Tez Savunma Jüri Ortak Raporu Yeni 21.07.2020 .doc
Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru İstem Dilekçesi Yeni 26.03.2020 .doc
Yüksek Lisans - Doktora Tez Önerisi Formu Yeni 26.03.2020 .docx
Yüksek Lisans-Doktora Jüri Öneri Formu Yeni 26.03.2020 .doc
Ayrılma-Mezuniyet Dilekçe ve Formları
Askerlik Sevk Tehiri İptal İstem Dilekçesi.doc Yeni 26.03.2020 .doc
Askerlik Sevk Tehiri İstem Dilekçesi Yeni 26.03.2020 .doc
Geçici Mezuniyet Belgesi İstem Dilekçesi Yeni 26.03.2020 .doc
İlişik Kesme Formu Yeni 26.03.2020 .docx
Kayıt Dondurma Dilekçesi Yeni 26.03.2020 .doc
Kayıt Sildirme Dilekçesi Yeni 26.03.2020 .doc
Mezuniyet Transkripti İstem Dilekçesi Yeni 26.03.2020 .doc
Tezsiz-Tezli Yüksek Lisans Programları Arasında Geçiş İstem Dilekçesi Yeni 26.03.2020 .doc