Dosya Başlığı Yüklenen Tarih Dosya uzantısı
Lisansüstü Başvuru Değerlendirme Formları
YU Lisansüstü Mülakat Değerlendirme Formu Yeni 19.01.2021 .docx
Yabancı Dildeki Prog. Mülakatsız Tezli Yüksek Lisans Değ. Formu Yeni 19.01.2021 .xlsx
Tezsiz Yüksek Lisans Değerlendirme Formu Yeni 19.01.2021 .xlsx
Sınav Katılımı Bildirme 2019-2020 Güz Yeni 19.01.2021 .docx
Mülakatsız Tezli Yüksek Lisans Değerlendirme Formu Yeni 19.01.2021 .xlsx
Lisansüstü Mülakat Değerlendirme Formu Yeni 19.01.2021 .docx
Doktora değerlendirme formu Yeni 19.01.2021 .xlsx
Doktora Sın. Yazılı Değ. Soru kağıdı Yeni 19.01.2021 .docx
Doktora değerlendirme formu (Bütünleşik) Yeni 19.01.2021 .xlsx
Lisansüstü İngilizce Programa Başvuru Formları
Acceptance Letter for Master/Doctorate Program 04.09.2020 .docx
100/2000 YÖK Doktora Bursu Formu
100/2000 YÖK DOKTORA BURSU BAŞVURU FORMU 19.08.2020 .docx
EK SÜRE FORMU
KORONAVİRÜS (COVİD-19) PANDEMİ EK SÜRE TALEP DİLEKÇESİ 13.08.2020 .docx
Öğretim Üyeleri İçin Dilekçe ve Formları
Başka Anabilim Dalından-Enstitüden Ders Aldırma Formu 27.03.2020 .docx
Öğretim Üyeleri İçin Ders Telafisi Bildirim Formu 27.03.2020 .doc
Ek-Ders Ücret Formu (Güncel) Yeni 22.10.2020 .xlsx
Eğitim Dönemi Dilekçe ve Formları
Danışman Tercih Formu 23.09.2020 .doc
Ders Kayıt Formu 27.03.2020 .doc
Ders Saydırma Muafiyet Dilekçesi 27.03.2020 .docx
İkinci Danışman Öneri Formu 27.03.2020 .doc
Lisansüstü Kesin Kayıt Beyannamesi 17.09.2020 .doc
Öğrenci Danışman Değişikliği İstem Dilekçesi 23.06.2020 .doc
Özel Öğrencilikte Alınan Derslerin Saydırılmasına ait Başvuru Dilekçesi 27.03.2020 .doc
Taahhütname 17.09.2020 .docx
Yüksek Lisans-Doktora Aday Başvuru Formu 27.03.2020 .doc
Yüksek Lisans-Doktora Seminer Formları
Katılım Listesi 27.03.2020 .doc
Seminer Sunumu Duyuru Formu Yeni 04.01.2021 .doc
Seminer Değerlendirme Tutanağı 27.03.2020 .doc
Yüksek Lisans Tez Önerisi-Tez Savunma Sınavı ile Jüri Dilekçe ve Formları
Tez Değerlendirme Formu 26.03.2020 .doc
Tez Savunma Jüri Ortak Raporu 21.07.2020 .doc
Tez Savunma Sınavı Juri Üyeleri Soru Kağıdı 27.03.2020 .docx
Tez Savunma Sınavı Katılım Listesi 27.03.2020 .doc
Juri Başkanı Tez Sav Sınavı Evrak Teslim Dilekçesi 27.03.2020 .docx
Tez Savunma Sınavı Tutanağı 27.03.2020 .docx
Yüksek Lisans - Doktora Tez Önerisi Formu 27.03.2020 .docx
Yüksek Lisans-Doktora Jüri Öneri Formu 27.03.2020 .doc
Doktora Tez-Tez Önerisi ve Yeterlik Formları
Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanağı 26.03.2020 .docx
Doktora Tez Savunma Sınavı Katılım Listesi 26.03.2020 .doc
Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağı 26.03.2020 .docx
Doktora Tezi Çalışma Raporu Savunma Tutanağı 26.03.2020 .docx
Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı 26.03.2020 .docx
Doktora Tez Savunma Jüri Ortak Raporu 21.07.2020 .doc
Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru İstem Dilekçesi 26.03.2020 .doc
Yüksek Lisans - Doktora Tez Önerisi Formu 26.03.2020 .docx
Yüksek Lisans-Doktora Jüri Öneri Formu 26.03.2020 .doc
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Belgeler
Dönem Projesi Jüri Öneri Formu 02.09.2020 .doc
Dönem Projesi Değerlendirme Tutanağı 02.09.2020 .doc
Ayrılma-Mezuniyet Dilekçe ve Formları
Askerlik Sevk Tehiri İptal İstem Dilekçesi.doc 26.03.2020 .doc
Askerlik Sevk Tehiri İstem Dilekçesi 26.03.2020 .doc
Geçici Mezuniyet Belgesi İstem Dilekçesi 26.03.2020 .doc
İlişik Kesme Formu 26.03.2020 .docx
Kayıt Dondurma Dilekçesi 26.03.2020 .doc
Kayıt Sildirme Dilekçesi 26.03.2020 .doc
Mezuniyet Transkripti İstem Dilekçesi 26.03.2020 .doc
Tezsiz-Tezli Yüksek Lisans Programları Arasında Geçiş İstem Dilekçesi 26.03.2020 .doc