Mühendislik,  tasarım ve biyoloji bilimlerini tek bir programda birleştiren Biyosistem Mühendisliği’nin odak noktası; gıda ve yem üretimine yardımcı olacak makine ve kontrollü alan kullanımının geliştirilmesinin yanı sıra, alternatif enerji üretim ve kullanımına katkı sunmak, bu alanlarda yaşanan küresel zorluklara ve yaşamın temel unsurlarına (gıda, su, enerji ve sağlık) sürdürülebilir ve esnek çözümler üretmektir.

Küresel uygulamaları sayısal anlamda farklılık gösterse de ülkemizde Biyosistem MühendisliğiAnabilim Dalları dört başlıkta toplanmıştır. Bunlar;

 1. Arazi ve Su Kaynakları
 2. Tarımsal Enerji Sistemleri
 3. Tarımsal Makina Sistemleri
 4. Tarımsal Yapılar

  Eğitim ve çalışma konuları;

 1. Tarımda otomasyon ve yeni gelişen teknolojiler
 2. Hassas tarım teknikleri
 3. Enerji ve makinalar
 4. Bitkisel ve hayvansal üretimde mekanizasyon uygulamaları
 5. Hasat sonrası mekanizasyon uygulamaları
 6. Tarımsal yapılar
 7. Arazi ve su kaynaklarının geliştirilmesi
 8. Kırsal alanların geliştirilmesi