Tarımsal alanda işlev yürüten Iğdır ve çevresindeki çiftçilerimiz, ziraat mühendislerimiz ve akademisyenlere tarım alanındaki yeni bilimsel gelişmelere üretim ve kaliteyi artırmaya yönelik yeni teknikleri benimsetmeyi ve bunları tarım alanındaki tüm çalışanlarla bir koordinasyon içinde yürütmeyi ilke edinmiş elde ettiği deneyimleri paydaşları ile paylaşmayı benimsemiştir.

Eğitim, araştırma ve uygulama alanlarında tüm paydaşlarıyla uyum içerisinde çalışan sorunları bilimsel çerçevede çözümleyen bir program olarak işlev görmek.

Bitki sağlığına ilişkin olarak bünyesinde tüm konularda çalışabilecek yeterli donanım ve akademik yapıya sahip kaynakları bünyesinde değer olarak barındırmayı hedefleyerek Iğdır bölgesinde karşılaşılan bitki sağlığı konusundaki sorunları sürdürülebilir olarak çözmeyi ilke edinmiştir. Bölgede bitki koruma problemine yönelik çalışmalar yürütmek. Bu sorunları çözmek için projeler hazırlayarak bu projeleri başarıyla tamamlamak ve elde edilen bulguları bilim dünyası ve paydaşları ile paylaşarak Türkiye ekonomisine katkılarda bulunmaktır. Ayrıca lisansüstü eğitimle kendi bünyesinde öğrencileri ile akademik anlamda bilim insanı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.