Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalının amacı; Beden Eğitimi ve Spora ilişkin konuları analiz edebilme, sorgulama ve araştırma yapma, öngörüde bulunma ve doğru karar alma süreçleri için gerekli temel bilgi ve becerileri aktarmaktır. Eğitimleri sırasında öğrenciler, bilimsel ilkeler çerçevesinde gerekli çalışmaları yapmak zorundadır. Beden Eğitimi ve Spor alanında verimli sistemlerin tasarlanması, nitelikli eleman yetiştirilmesi, gelişen spor teknolojisi olanaklarının tanıtılması, ülke genelin de Beden Eğitimi ve Sporun gelişmesi amaçlanmaktadır. Böylece uygulanan eğitim programlarına katılan öğrencinin; insan organizmasının yapısını, işleyişini ve davranışlarını bilen, Türk spor örgütünü tanıyan ve karşılaştırmalı değerlendirmeler yapabilen, öğretmenlik ve antrenörlük niteliklerine sahip bir eleman olması amaçlanmaktadır. Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün eğitsel amaçları doğrultusunda Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı öğrencilere, minimum 2 ve 4 yıllık eğitim dönemlerinden sonra Yüksek Lisans (M.Sc.) derecelerine erişmeye olanak tanımaktadır. Eğitimleri sırasında öğrenciler bilimsel ilkeler çerçevesinde kuramsal ve deneysel çalışmalar yapmak zorundadır. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında, Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsündeki Yüksek Lisans (M.Sc.) eğitimi yer almaktadır. Yüksek Lisans (M.Sc.) Programları için Üniversitenin ve ilgili anabilim dalının gereksinimlerine göre ilan verilir ve öğrenciler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsünce belirtilen koşulları sağladıktan sonra Yüksek Lisans programına öğrenci olarak kabul edilir. Yüksek Lisans öğrencileri; zorunlu ve seçmeli dersleri almak, yaptığı araştırmaya bağlı olarak tezini sunmakla yükümlüdür. Öğrenciler tezlerini enstitüye sunduktan sonra üç kişilik jüri önünde çalışmalarını sözlü olarak savunmak durumundadır. Tezsiz yüksek lisans derecesi için öğrenciler ders almak ve dönem projesi hazırlamakla yükümlüdür. Derslerini ve dönem projelerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, üç kişilik jüri önünde yeterlik sınavına girmek durumundadır. Öğrencinin Yüksek Lisans derecesini alabilmesi için yaklaşık 2 yıl süresi bulunmaktadır.