Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Ziraat Fakültesinin aynı isimle anılan bir bölümü şeklinde yapılanmış olup; Bahçe Bitkilerine ilişkin bilim dallarında (bağcılık, meyvecilik, sebzecilik, süs bitkileri, üzümsü meyveler ve hasat sonu fizyolojisi) ile daha çok eğitim-öğretim ve araştırma alanlarında çalışmalar yapmaya yönelmiştir. Tarıma dayalı sanayi kuruluşları ile çiftçilere danışmanlık hizmeti vermektedir. Lisansüstü ders müfredatları, yeterli ve geçerli bilgilerle donatılmış öğrenciler yetiştirmeye yönelik olarak düzenlenmiştir. Bilimsel ve tarafsız düşünme, problem çözme ve tasarım yeteneği kazanmış, dinamik ve atılımcı, çevre ve toplum bilincine sahip, analitik düşünebilen Uluslararası ve Ulusal kongrelere katılan Üniversitemizi ve Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden, Bahçe Bitkileri yetiştiriciliği konusunda donanımlı Ziraat Yüksek Mühendisleri yetiştirmek en önemli amacını oluşturmaktadır.