Arkeoloji etimolojik olarak Antik Yunanca “arkhaios”=eski ve “logos”=bilim kelimelerinin birleşmesinden oluşmaktadır. Arkeoloji; eski kültür ve medeniyetlerin, günümüze ulaşabilmiş maddi kalıntılarını inceleyerek açıklamaya çalışan bilim dalıdır. Eski kültürlere ait kalıntıların büyük bir bölümü toprak altında kaldığından bunları açığa çıkarabilmek için çoğu zaman kazı yapmak gerekir. Oldukça karmaşık bir yöntem olan kazı tekniği arkeolojinin temel çalışma alanıdır.  Bununla birlikte arkeoloji sadece kazı yöntemi ile kültür varlıklarını açığa çıkarmaktan da ibaret değildir. Arkeologlar yazılı belgelerden, kültür varlığı olarak sınıflanan kalıntılardan yola çıkarak tarihe ışık tutacak verileri derlemeyi ve günümüz yaşantısıyla analojiler kurmayı sağlamaktadır. Yaygın kanının aksine, sadece çok eski dönemler değil; Bizans,  Osmanlı ya da Yakınçağ ile ilgili maddi kalıntılar da arkeolojinin alanına girer. Arkeoloji bazı doğa ve fen bilimlerinden yararlandığı gibi birçok bilim dalına da tarihi derinlik bağlamında veri sağlar. Arkeoloji eğitimi esas itibariyle üç anabilim dalı altında yapılmaktadır. Bunlar Tarihöncesi Dönem Arkeolojisi (Prehistorya), Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ile Klasik Arkeoloji’dir. Lisans eğitimini tamamlayan Arkeoloji Bölümü öğrencileri Arkeolog unvanı alırlar.  T.C. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde Merkez Teşkilatı, Müzeler ve Anıtlar Kurulları uzman kadrolarında, Üniversitelerin akademik kadrolarında, Özel Müzelerde, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde, BelediyelerinKUDEB birimlerinde, Restorasyon şirketlerinde, Arkeolojik Kazı için hizmet sunan şirketlerde,  Üniversite,  Devlet ya da Vakıf Araştırma Enstitülerinde ve Müzayede şirketleri gibi kurumlarda araştırmacı, danışman ve uzman olarak çalışabilirler. Yurtiçi ve yurtdışı Arkeoloji Bilim Dalı ve bununla ilişkili Restorasyon-Konservasyon, Antropoloji, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Eski çağ Tarihi ve Sanat Tarihi Bilim Dalları’nda lisansüstü eğitim yapabilirler.