Anabilim Dalı

Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Tezli Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans (İ.Ö)

Doktora

Türkçe

İngilizce

Türkçe

İngilizce

Türkçe

İngilizce

Türkçe

İngilizce

Türkçe

İngilizce

Fen Bilimleri

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitki Koruma Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biyokimya Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı(YAMP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematik Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı Disiplinler Arası)

 

 

 

 

 

 

 

 

Organik Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarım Bilimleri Anabilim Dalı(Disiplinler Arası)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zootekni Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

Sağlık Bilimleri

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Bilimler

 

Arkeoloji Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geleneksel Türk Sanatları Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İktisat Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

8

 

5

 

27

2

1

 

11

1