Misyon & Vizyon

Misyon

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, ulusal ve evrensel ihtiyaçları gözeterek yeni programlar açmayı, öğrencilerin etik ilkelerden ayrılmadan potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmaları için olanak sağlamayı, akademik kalite standartlarına ve evrensel ölçütlere uygun çalışmalar yürütmeyi, inovasyonu ön planda tutan teknolojik bilgi ve beceriye sahip bilim insanları yetiştirmeyi amaçlar.

Vizyon

Değişen ve gelişen dünya koşullarında sorumluluk bilinciyle gereken samimiyet, özveri ve çalışma azmini gösteren, yenilikçi bir yaklaşımla bilimsel araştırma faaliyetleri yürüten, özgün çalışmalarla ulusal, toplumsal ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan, kalite odaklı olarak yetiştireceği üstün nitelikteki araştırmacılar ile dünyada aranan ve kabul gören bir kurum olmaktır.