Genel Bilgi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü; 04.03.2020 tarih ve 31058 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması, kapatılması veya adlarının değiştirilmesi hakkında ekli kararın yürürlüğü konulmasına, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30. Maddesi gereğince karar verilmiştir” şeklindeki 222 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünün kapatılmasıyla kurulmuştur. Enstitümüz bünyesindeki 28 Anabilim Dalında Tezli, Tezsiz, İkinci Öğretim ve Doktora programlarında lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmektedir.