Formlar

Formlar

Dosya Başlığı Yüklenen Tarih Dosya uzantısı
DÖNEM PROJESİ JÜRİ ÖNERİ FORMU 31.01.2023 .doc
Lisansüstü Başvuru Değerlendirme Formları
Yüksek Lisans-Doktora Bilim Sınavı Soru Kağıdı 05.07.2021 .docx
Doktora değerlendirme formu (Bütünleşik) 05.07.2021 .xlsx
Doktora değerlendirme formu 05.07.2021 .xlsx
Yabancı Dildeki Prog. Mülakatsız Tezli Yüksek Lisans Değ. Formu 05.07.2021 .xlsx
Lisansüstü Mülakat Değerlendirme Formu 05.07.2021 .docx
Tezsiz Yüksek Lisans Değerlendirme Formu 05.07.2021 .xlsx
Bilim Sınavsız Tezli Yüksek Lisans Değerlendirme Formu 05.07.2021 .xlsx
Bilim Sınavlı Tezli Yüksek Lisans Değerlendirme Formu 05.07.2021 .xlsx
Lisansüstü Mülakat Değerlendirme Formu 05.07.2021 .docx
Lisansüstü İngilizce Programa Başvuru Formları
DOKTORA TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA TUTANAĞI 20.12.2021 .docx
Acceptance Letter for Master/Doctorate Program 04.09.2020 .docx
100/2000 YÖK Doktora Bursu Formu
100/2000 YÖK DOKTORA BURSU BAŞVURU FORMU 19.08.2020 .docx
EK SÜRE FORMU
Öğretim Üyeleri İçin Dilekçe ve Formları
Başka Anabilim Dalından-Enstitüden Ders Aldırma Formu 27.03.2020 .docx
Öğretim Üyeleri İçin Ders Telafisi Bildirim Formu 27.03.2020 .doc
Ek-Ders Ücret Formu (Güncel) 22.10.2020 .xlsx
Eğitim Dönemi Dilekçe ve Formları
DANIŞMANLIK BIRAKMA İSTEM DİLEKÇESİ 07.12.2021 .doc
Öğrenci Danışman Değişikliği İstem Dilekçesi 16.11.2021 .doc
Ders Kayıt Formu 27.03.2020 .doc
Ders Saydırma Muafiyet Dilekçesi 27.03.2020 .docx
İkinci Danışman Öneri Formu 27.03.2020 .doc
Özel Öğrencilikte Alınan Derslerin Saydırılmasına ait Başvuru Dilekçesi 27.03.2020 .doc
Taahhütname 17.09.2020 .docx
LİSANSÜSTÜ KESİN KAYIT BEYANNAMESİ 25.01.2023 .docx
Yüksek Lisans-Doktora Aday Başvuru Formu 27.03.2020 .doc
Yüksek Lisans-Doktora Seminer Formları
Katılım Listesi 27.03.2020 .doc
Seminer Sunumu Duyuru Formu 04.01.2021 .doc
Seminer Değerlendirme Tutanağı 27.03.2020 .doc
Yüksek Lisans Tez Önerisi-Tez Savunma Sınavı ile Jüri Dilekçe ve Formları
YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA TUTANAĞI Yeni 25.09.2023 .docx
YÜKSEK LİSANS TEZ DEĞERLENDİRME FORMU 15.02.2023 .docx
KABUL ONAY SAYFASI YL Yeni 12.12.2023 .docx
Yüksek Lisans - Doktora Tez Önerisi Formu 04.01.2022 .docx
Yüksek Lisans-Doktora Jüri Öneri Formu 27.03.2020 .doc
Doktora Tez-Tez Önerisi ve Yeterlik Formları
Doktora Yeterlik Sınav Sonuç Tutanağı 14.04.2022 .docx
DOKTORA YETERLİLİK JÜRİSİ ÖNERİ FORMU 03.06.2021 .doc
DOKTORA TEZ SAVUNMA TUTANAĞI Yeni 25.09.2023 .docx
DOKTORA TEZ DEĞERLENDİRME FORMU 14.02.2023 .docx
KABUL ONAY SAYFASI DOKTORA Yeni 12.12.2023 .docx
DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ ÖNERİ FORMU 18.01.2022 .docx
Doktora Tezi Çalışma Raporu Savunma Tutanağı 26.03.2020 .docx
Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru İstem Dilekçesi 26.03.2020 .doc
Yüksek Lisans-Doktora Jüri Öneri Formu 26.03.2020 .doc
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Belgeler
Dönem Projesi Jüri Öneri Formu 02.09.2020 .doc
Dönem Projesi Değerlendirme Tutanağı 02.09.2020 .doc
Ayrılma-Mezuniyet Dilekçe ve Formları
Askerlik Sevk Tehiri İptal İstem Dilekçesi.doc 26.03.2020 .doc
Askerlik Sevk Tehiri İstem Dilekçesi 26.03.2020 .doc
Geçici Mezuniyet Belgesi İstem Dilekçesi 26.03.2020 .doc
İlişik Kesme Formu 30.03.2022 .docx
Kayıt Dondurma Dilekçesi 26.03.2020 .doc
Kayıt Sildirme Dilekçesi 26.03.2020 .doc
Mezuniyet Transkripti İstem Dilekçesi 26.03.2020 .doc
Tezsiz-Tezli Yüksek Lisans Programları Arasında Geçiş İstem Dilekçesi 26.03.2020 .doc
not girişi 17.01.2023 .pdf