Lisansüstü Programlar

Anabilim Dalı

Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Tezli Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans (İ.Ö)

Doktora

Türkçe

İngilizce

Türkçe

İngilizce

Türkçe

İng./Arap.

Türkçe

İngilizce

Türkçe

İngilizce

Fen Bilimleri

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

       

         

Bitki Koruma Anabilim Dalı

       

         
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı                  

Biyokimya Anabilim Dalı

       

         

Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı

       

   

Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı

       

     

 

Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

       

         

Yöneylem Araştırması ve Matematiksel Programlama

         

       

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı

       

         

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

     

     

 

Matematik Anabilim Dalı

 

 

     

 

Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı

       

     

 

Organik Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı

       

         

Tarım Bilimleri Anabilim Dalı

       

     

 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

      ☒      

         

Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı

       

         

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

     

     

 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı

       

         

Zootekni Anabilim Dalı

     

 

 

 
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı               ☒          

Sağlık Bilimleri

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

   

 

     

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı

 

 

          ☒  

Sosyal Bilimler

 

Arkeoloji Anabilim Dalı

       

         

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

       

         

Geleneksel Türk Sanatları Anabilim Dalı

       

         

İktisat Anabilim Dalı

 

 

         
İşletme Anabilim Dalı              

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

   

 

         

Tarih Anabilim Dalı

     

     

 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

     

   

 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

 

 

         
Eko Turizm Anabilim dalı                  

TOPLAM

8

 

8

 

31

3

2

 

11

1