Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun 03/06/2020 tarihli toplantısında Akredite Program Bilgilerinin Toplanması ve Kabulü Hakkında Usul ve Esaslar (Ek.1) kabul edilmiştir. Söz konusu usul ve esaslarda akredite programların Kurul tarafından kabulü için gereken şartlar duyurumuz ekindeki dosyada bulunmaktadır.