Tez savunma sınavları ile doktora yeterlik sınavlarının Haziran ayı içerisinde yapmayı öngörmüştük. Gelinen noktada Covid-19 salgını sürecinin uzayacağı anlaşıldığından yüksek lisans/doktora tez savunmaları ile yeterlik sınavlarının yapılmasıyla  ilgili müdürlüğümüzce alınan kararlar ekli dosyadadır.