Enstitümüz lisansüstü öğrencilerin hak kaybı yaşamaması için seminer dersi, tez önerisi, tez savunması, yeterlik vb. işlemlere ait teslim etme Üniversitemiz Senatosunun almış ilgili kararla süresinin 04.09.2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. 

Dosyalar