Danışmanlığını Doç. Dr. Özcan ÇAĞLAR’ın yaptığı Organik Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencileri 02.09.2020 Çarşamba günü saat 13.00’da Mehmet KARATAŞ “Türkiye’de Organik Tabanlı Eko-Truzim Uygulamaları” isimli seminer sunumu, Gülistan YİĞİT saat 14.00’da “Organik Tarımda Sulama Yöntemleri” isimli seminer sunumu, Remziye ÜREGEN saat 15.00’da “Organik Tarım Kavramı, Organik Tarımın Dünya ve Türkiye’deki Durumu” isimli seminer sunumunu, Hanifi YAVUZ saat 16.00’da “Ağtı İli Eleşkirt İlçesi Organik Tarım Uygulamaları” isimli seminer sunumunu Uygulamalı Bilimler MYO ED-Z-39 no’lu sınıfta yapacaklardır.