Öğretim elemanları ile tezli lisansüstü öğrencilerin ORCİD (Uluslararası Yazar Kimlik Numarası) numarası almaları ve Yükseköğretim Bilgi Sistemi(YÖKSİS) ile Ulusal Tez Merkezi Otomasyon Sistemi'ne kaydetmeleri gerekmektedir.