YÖK Açık Bilim ve Açık Erişim Sisteminin altyapısında;  verilerin standardizasyonunu sağlamak için ücretsiz olarak temin edilebilen uluslararası yazar kimlik numaralarından Ope Researcher and Contributor ID  (ORCID) kullanılması gerekliliği ortaya çıkmış olup,  tezli lisansüstü öğretim öğrencileri ile tüm akademisyenlerin ORCID numarası alması ve daha önce yapılan yayınların ORCID numarası ile eşleştirmeleri gerekmektedir.

Akademisyenler ve lisansüstü öğrencilerin ORCID numarası almalarında yardımcı olmak amacıyla hazırlanan "yardım dokümanı" duyuru ekinde olup öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilerin en geç 31.07.2020 tarihine kadar ORCID numarası almaları gerekmektedir.