Lisansaüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne Ek-Ders Ücreti veren öğretim üyelerinin Ek Ders Ücret Formları güncellenmiş olup, bu forma göre doldurmaları gerekmekterir.